BEŁKOT

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BEŁKOT

zaburzenie wymowy (artykulacji) polegające na braku poszczególnych głosek lub ich zespołu, zastępowaniu głosek innymi, nie-prawidłowymi lub wytwarzaniu ich w sposób nieprawidłowy. Może być wywołany uszkodzeniem anatomicznym lub czynnościowym mózgu oraz aparatu ruchowego mowy.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.