BELKA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BELKA

anatomiczne określenie miejsc wzmocnienia kości czaszki ludzkiej. Miejsca te łączą się ze sobą w charakterystyczne układy i są najodporniejsze na złamania, warunkując obok kierunku i siły działającego urazu kierunek przebiegu szczelin złamania. Wyróżnia się: belkę pośrodkową podłużną biegnąca środkiem podstawy czaszki i następnie przechodzącą na sklepienie w linii środkowej, belkę poprzeczną przednią biegnąca poprzecznie na podstawie czaszki, na granicy przedniego i środkowego dołu i belkę poprzeczną tylną wzdłuż piramid kości skroniowych. Pomiędzy belkami krzyżującymi się na podstawie czaszki znajdują się miejsca, w których złamania występują najczęściej.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.