BELECZKA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BELECZKA

anatomiczny termin określający drobny, o wydłużonym kształcie element tkanki łącznej, kostnej lub mięśniowej. Stanowi ona zrąb (rusztowanie) narządu. Beleczka chrzestna jest pasmem włókien białkowych i komórek, powstającym w procesie kostnienia na podłożu chrzestnym. Powstaje w wyniku mineralizacji (uwapniania) substancji podstawowej chrząstki leżącej pomiędzy słupami komórek chrzestnych. Beleczka cytoplazma-tyczna jest wypustką komórki nabłonkowatej (podocytu) leżącą równolegle do błony postawnej naczynia włosowatego. Pomiędzy nimi znajdują się szczeliny filtracyjne. Beleczka tarczycy to pasma włókniste wnikające do miąższu tarczycy od strony jej torebki, dzielące go na płaciki, stanowiąc ich przegrody. Beleczka kanału półkolistego oraz beleczka przedsionka (przychłonkowa) to pasma tkanki łącznej zawierające sprężyste i siateczkowe włókna białkowe łączące część błoniastą i kostną kanału półkolistego błędnika. Przebiegają w przestrzeni przychłonkowej. Beleczka kostna pierwotna jest pasmem grubych pęczków włókien kolagenowych połączonych ulegającą mineralizacji substancją podstawową kości. Jest wytwarzana w procesie tworzenia kości przez osteoblasty. Beleczka międzyzrazikowa jest pasmem tkanki łącznej oddzielającym zraziki wątrobowe, zawiera triadę wątrobową (tętniczka, żyłka, przewód żółciowy). Beleczka nabłonkowa (np. gruczoł nadnerczowy) jest pasmem utworzonym z komórek wydzielniczych gruczołu, otoczonym zrębem z włókien siateczkowych i naczyniami krwionośnymi i limfatycznymi, np. beleczka nadnercza (pasmo) jest strukturą utworzoną z komórek wydzielniczych kory nadnercza, czy też analogiczne beleczka szyszynki (pasmo). Beleczka pajęczynówki to pasmo łączno-tkankowe składające się z włókien białkowych, pomiędzy którymi leżą komórki tuczne i fibroblasty, łączące powierzchnię wewnętrzną pajęczynówki i powierzchnię zewnętrzną opony miękkiej mózgu. Beleczka przegrodowo-brzeżna jest łukowatym pasmem błony mięśniowej prawej komory serca stanowiącym podstawę mięśnia brodawkowatego przedniego. Chociaż znana jest od wielu wieków (opisał ją Leonardo da Vinci) jej funkcja pozostaje nieznana. Beleczka węzła chłonnego to obły, cienki powrózek łącznotkankowy wnikający od strony torebki do wnętrza węzła i dzielący go na zraziki. Beleczka ciała gąbczastego jest wypustką błony białawej, wnikającą w obręb ciała gąbczastego i dzielącą je na drobne jamki. Beleczka ciała jamistego dzieli ciało jamiste na jamki. Beleczka mięśniowa to podłużny twór występujący w mięśniu sercowym, uwypuklający się do wnętrza komór. Jest ich najwięcej w okolicy koniuszka serca, biegną w różnych kierunkach, krzyżując się wzajemnie (nadają wewnętrznej ścianie komór serca wygląd siatki) i podczas skurczu komory zbliżają się do siebie wygładzając jej ścianę (poprawiają warunki przepływu krwi). Występujące czasami beleczki ścięgniste są pozostałościami beleczek mięśniowych, krzyżują często światło komory nie łącząc się jednak z płatkami zastawek (jak struny ścięgniste).Beleczki śledziony są odgałęzieniami torebki narządu, wnikającymi w głąb narządu i stanowiącymi jego rusztowanie. Są zbudowane z tkanki łącznej włóknistej z domieszką komórek mięśni gładkich i zawierają naczynia krwionośne. Beleczki trofoblastyczne to pasma komórek będące zawiązkami kosmków kosmówki

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.