BEL

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BEL

(B); bezwymiarowa jednostka miary stosunku energii lub mocy (opisuje stosunek 2 wartości tej samej wielkości) stosowana głównie w akustyce i elektrotechnice. W praktyce stosuje się jednostkę 10-krotnie mniejszą, decybel (dB), która określa się m.in. natężenie dźwięku i służy do opisu względnego wzmocnienia lub osłabienia sygnału w stosunku do poziomu odniesienia. W akustyce jest nim dźwięk o natężeniu odpowiadającym dolnej granicy słyszalności tonu o częstotliwości 1000Hz.

Zobacz również, zioła BEL:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.