BEHAWIORYZM

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BEHAWIORYZM

kierunek w psychologii, głównie amerykańskiej XX wieku. Oparty jest na pragmatyzmie, głosił, że przedmiotem badań psychologicznych może być tylko dostrzegalne zachowanie się ludzi i zwierząt, to znaczy zespół ich reakcji na bodźce zewnętrzne. Odrzucał metodę introspekcji (obserwacji, badania własnych przeżyć psychicznych), jako że świadomość jest niedostępna dla obserwatora. Celem badań psychologicznych miało być poznanie związków pomiędzy bodźcami a reakcjami, a na ich podstawie przewidywanie zachowania przy znanych bodźcach lub wskazanie bodźców, które wywołały dane zachowanie się. Pomimo swych istotnych braków B. przyczynił się do rozwoju psychologii, ułatwiając zrozumienie wielu zależności rządzących zachowaniem ludzi i zwierząt.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.