BE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BE

(ang. base excess - nadmiar zasad); parametr określający różnicę pomiędzy aktualnym stężeniem wodorowęglanów, a stężeniem prawidłowym (25 mmol/l). Wartość ujemna oznacza niedobór, dodatnia natomiast nadmiar zasad. W warunkach fizjologicznych wartość BE jest zerowa i wynosi od -1,5 do + 2 mmol/l. BE w powiązaniu z innymi wykładnikami klinicznymi i laboratoryjnymi stanowi ważną wskazówkę w postępowaniu leczniczym.
Zobacz również, zioła BE:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.