BAUHINA ZASTAWKA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BAUHINA ZASTAWKA

zastawka krętniczo-kątnicza; zwężenie w obrębie przewodu pokarmowego (fałd błony śluzowej, podśluzowej i mięśniowej kątnicy) odgraniczające ujście jelita cienkiego do jelita grubego. Pasaż jelitowy jest możliwy tylko w jednym kierunku od jelita krętego do grubego.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.