BATMOTROPIZM

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BATMOTROPIZM

efekt batmotropowy; zdolność tkanki mięśniowej, głównie mięśnia serca do reagowania na bodźce, pobudliwość. Batmotropizm dodatni - zwiększenie pobudliwości mięśnia sercowego wywołane najczęściej stymulacją części współczulnej układu nerwowego, a także na skutek działania adrenaliny, noradrenaliny lub dopaminy. Batmotropizm ujemny - zmniejszenie pobudliwości mięśnia sercowego wywołane pobudzeniem układu przywspółczulnego (nerwy błędne), acetylcholiną itd.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.