BASTIANA ZESPÓŁ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BASTIANA ZESPÓŁ

zespół objawów występujący natychmiast po urazie powodującym całkowite (anatomiczne) przerwanie rdzenia kręgowego. Najczęściej przyczyną są ciężkie urazy kręgosłupa ze złamaniem i przemieszczeniem odłamów kręgów. Na zespół składają się następujące objawy poniżej poziomu uszkodzenia neurologicznego: całkowite wiotkie porażenie wszystkich mięśni, całkowite zniesienie wszystkich rodzajów czucia, zatrzymanie moczu i stolca. Zwykle dołącza się stały wzwód prącia (priapismus), któremu jednak towarzyszy zniesienie funkcji seksualnych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.