BASSINIEGO METODA LECZENIA PRZEPUKLIN PACHWINOWYCH

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BASSINIEGO METODA LECZENIA PRZEPUKLIN PACHWINOWYCH

wprowadzona w 1887 roku przez Eduardo Bassiniego dała początek nowoczesnej chirurgii przepuklin. Polega na otwarciu kanału pachwinowego, oddzieleniu worka przepukliny od elementów powrózka nasiennego(u mężczyzn) lub więzadła obłego (u kobiet), otwarciu worka i odprowadzeniu jego zawartości do jamy brzusznej przez pierścień pachwinowy wewnętrzny, a następnie zszyciu powięzi poprzecznej i wspólnego ścięgna mięśni skośnych brzucha z więzadłem pachwinowym szwami niewchłanialnymi. Po wprowadzeniu kilku mniej lub bardziej znaczących modyfikacji (np. Schouldice - metoda kanadyjska - wprowadził zasadę dodatkowego wzmacniania tylnej ściany kanału pachwinowego trzema warstwami szwów ciągłych niewchłanialnych), metoda B. jest nadal najpopularniejszą, otwartą techniką operacji przepuklin.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.