BARWIENIE BAKTERII METODĄ GRAMA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BARWIENIE BAKTERII METODĄ GRAMA


metoda barwienia bakterii barwnikami nie-organicznymi opracowana w 1844r. przez Duńczyka - Hansa Christiana Grama. Ze względu na różnice w budowie ściany komórkowej oraz w fizjologii i podatności na leki barwienie to pozwala zróżnicować bakterie na dwie grupy: Gram-dodatnie i Gram-ujemne. Bakterie Cramujemne pozbawiane są barwnika w II etapie barwienia i ostatecznie przyjmują kolor barwnika kontrastowego (czerwony). Bakterie Gram-dodatnie zabarwiają się na kolor fioletowy.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.