BARWIAK CHROMOCHŁONNY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BARWIAK CHROMOCHŁONNY

(phaeochro-mocytoma), guz chromochłonny nadnerczy; rzadko spotykany nowotwór układu współczulnego wywodzący się (>90%) z komórek rdzenia nadnerczy. W około 10% przypadków występuje obustronnie w nadnerczach, a dalsze 10% pojawia się poza nadnerczami (narząd Zuckerkandla, pęcherz moczowy, śródpiersie). Najczęściej pojawiają się w wieku 30-35 lat, czasem występują rodzinnie (10%), niekiedy łączą się w zespoły z innymi jednostkami chorobowymi (np. neurofibromatozą, policytemią, zespołem Lindau'a, czy Sipple'a). Niekiedy nie powodują wyraźnych dolegliwości i rozpoznawane są dopiero po śmierci. Większość B. syntetyzuje katecholaminy, dając obraz kliniczny nadczynności rdzenia nadnerczy. Odzwierciedla ją głównie napadowe nadciśnienie tętnicze, w późniejszym okresie utrwalone lub nawet złośliwe niedociśnienie ortostatyczne (po przyjęciu pionowej pozycji ciała), nadmierna potliwość i nerwowość, przyspieszenie czynności serca, bóle głowy, brzucha i klatki piersiowej, bladość skóry, chudnięcie, objawy naczyńioruchowe (np. zimne ręce), uczucie lęku podczas napadu. Podstawą rozpoznania jest stwierdzenie okresowego nadmiernego wydzielania katecholamin (lub produktów ich rozpadu w moczu: kwas wanilinomigdałowy, metaadrenalina)i guza w zakresie układu nadnerczowo-współczulnego. Dawniej stosowano niebezpieczne dla chorego testy prowokujące wyrzut amin katecholowych (test z histaminą, glukagonem), ale dzięki postępom techniki obrazowania (rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, arteriografia, scyntygrafia) i laboratoryjnej zaprzestano ich stosowania. Wielkość guza bywa różna (od kilkunastu gramów do 2 kilogramów)! nie jest związana z nasileniem dolegliwości. Jedynie 10% B. jest złośliwych i daje przerzuty odległe oraz naciekanie otoczenia, najczęściej złośliwe są guzy pozanadnerczowe. Leczenie jest wyłącznie chirurgiczne, przy bardzo dokładnym przygotowaniu internistycznym. Konieczna jest blokada receptorów adrenergicznych w celu utrzymania ciśnienia krwi na prawidłowym poziomie, rozszerzenie naczyń krwionośnych i przywrócenie prawidłowej objętości krwi (u chorych z B. może być niższa od prawidłowej aż o 15%).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.