BARWA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BARWA

wrażenie wzrokowe wywołane przez światło o odpowiedniej długości fali (p mieniowanie elektromagnetyczne od podczwieni do ultrafioletu), padające na receptc siatkówki oka (pręciki, czopki). Jest właściwością zmysłu wzroku, a powstanie ostateczne; odczucia zależne jest od praw fizyki, własrści biologicznych i psychicznych jednostki, charakteryzują: ton (barwność, chromatyi ność), jasność, nasycenie i czystość. Ton star wi o różnicy jakościowej, to znaczy wyróżni się 7 podstawowych barw (monochromatyi ne, którym odpowiadają ściśle określone d gości fali): czerwoną, pomarańczową, żół zieloną, niebieską, błękitną i fioletową. Jasno zależna jest od natężenia światła. Nasyceń określa stopień odstępstwa od bieli np. bi róż, czerwień. Czystość barwy zależna je od odstępstwa od czerni np. czerń, czerw nobrązowa, czerwona. Barwy achromatyczr (niekolorowe) obejmują różne odcienie szar ści. Równoczesne działanie na oko kilku bar daje w efekcie sumowania bodźców inną b; wę monochromatyczną. Wyjątkiem jest mi szanie czerwieni i fioletu, w wyniku procesu uzyskuje się nową barwę - purpurową. B. ciał fizycznych jest wynikiem różnyc zjawisk fizycznych np. pochłaniania (o barwi decyduje ta część światła, która nie pochłnięta przeszła lub została odbita od np. szkł farby), rozpraszania (B. najsilniej rozproszom części fali świetlnej np. B. nieba) i interfere cji światła (przy odbiciu światła od przedniej i tylnej powierzchni cienkich przezroczystych warstw jak np. bańki mydlane). Te właściwości fizyczne są odpowiedzialne za zjawisko czucia barw przez ludzi niewidomych. Otaczające nas barwy mają pewien wpływ na ludzką percepcję, nastrój i zachowanie. Tezę te potwierdza fakt, że niemal wszyscy ludzie mają swój ulubiony kolor. Większość ludzi (około 33%) preferuje kolor niebieski, 17% woli czerwony, natomiast okazuje się, że najmniej lubianą B. jest żółty. Co więcej, są podstawy do przypuszczenia, że kolor naszego otoczenia ma wpływ na zachowanie. Czerwony bardziej stymuluje agresję, podczas gdy niebieski ją wytłumia. Niewykluczone jest także, że kolory wpływają na funkcjonowanie organizmu człowieka. Zauważono, że w pokoju o barwie niebieskiej ciśnienie krwi przebywającego tam człowieka jest niższe niż po przeniesieniu go do pokoju czerwonego. Wyniki podobnych badań stały się podstawą leczenia kolorami (często w psychiatrii), jednak brak jest jednoznacznych danych dowodzących pozytywnego wpływu takich metod. W jednej z metod opisanej szczegółowo na początku XX wieku (Dinshah Ghadiali, Amerykanin hinduskiego pochodzenia) przyjęto, że organizm potrzebuje równowagi wszystkich podstawowych barw widma optycznego, a zaburzenia tej równowagi prowadzą do pojawiania się chorób. Leczenie, w którym podstawową rolę odgrywa światło słoneczne, polega na stosowaniu różnych metod napełniania organizmu brakującymi barwami przez np. stosowanie napełnionej kolorem wody. Chromoterapia polega z kolei na poddawaniu organizmu działaniu światła o pożądanym kolorze, przy czym światło widzialne, zdaniem zwolenników tej metody, ma właściwości lecznicze, a podczerwień jest szkodliwa. Kolor czerwony ma leczyć anemię i paraliż, pomarańczowy - zapalenie oskrzeli, a także rozpuszczać kamienie nerkowe i żółciowe, zielony leczy grypę, wrzody, a nawet raka piersi itd. Wpływ psychologiczny widzianych barw nie ogranicza się jedynie do zmian nastroju. Naturalne barwy zwiększają zdolność ludzi do zapamiętywania widzianych obrazów, wydaje się bowiem, że kolor pomaga
ludziom przetwarzać i gromadzić w mózgu różne obrazy wydajniej niż w przypadku obrazów czarno-białych (kolor jest dodatkowym wizualnym nośnikiem treści). Nie tyle jednak sama barwa ma wpływ na zapamiętywanie, ile raczej jej naturalność, czyli zgodność jej z oglądanym przedmiotem. Obrazy czarno-białe podkolorowane nienaturalnymi barwami, nie są zapamiętywane lepiej niż przed zmianą barwy.

Zobacz również, zioła BARWA:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.