BARRETA METAPLAZJA PRZEŁYKU

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BARRETA METAPLAZJA PRZEŁYKU

zastąpienie prawidłowego nabłonka wielowarstwowego płaskiego w obrębie dalszego odcinka przełyku przez nabłonek walcowato-komórkowy, przypominający wyglądem nabłonek wyścielający jelita lub wpust żołądka. Jest ciężkim powikłaniem choroby refluksowej przełyku, w której kwaśny sok żołądkowy zarzucany jest do przełyku. Nabłonek walcowaty jest odporny na kwas solny, ale bardzo często jest miejscem rozwoju bardzo złośliwych nowotworów przełyku (gruczolakorak). Rozpoznanie B. opiera się na objawach zarzucania treści żołądkowej do przełyku i wyniku badania endoskopowego (ezofagoskopia) uzupełnionego o badanie histopatologiczne pobranego wycinka. Leczenie jest ukierunkowane na kontrolę objawów zarzucania treści żołądkowej (farmakologiczne opierające się na inhibitorach pompy protonowej lub coraz rzadziej operacyjne mające za zadanie wzmocnić dolny zwieracz przełyku), a także na miejscowe zniszczenie meta plastycznego nabłonka przez zabiegi ablacji endoskopowej z użyciem lasera, prądu elektrycznego lub terapii fotodynamicznej. Zabiegi chirurgicznego usunięcia uszkodzonego fragmentu przełyku są bardzo ryzykowne i obarczone dużą liczbą powikłań. W przełyku Baretta częstość rozwoju gruczolakoraka jest około 100 krotnie wyższa niż w populacji ogólnej.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.