BAROTRAUMA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BAROTRAUMA

uraz wywołany zmianą ciśnienia powietrza (jego podwyższeniem) na zewnątrz organizmu, co może prowadzić do uszkodzenia płuc, struktur ucha środkowego (błona bębenkowa, kosteczki słuchowe). Prawidłowo działająca trąbka słuchowa (Eustachiusza) umożliwia utrzymanie równowagi między uchem środkowym, a rosnącym ciśnieniem zewnętrznym. Gdy nie działa ona, najczęściej z powodu niedrożności spowodowanej obrzękiem wynikającym z procesów alergicznych lub zapalenia na tle infekcji może dojść do pękania naczyń krwionośnych w uchu środkowym lub/i pękania błony bębenkowej. Podobny mechanizm uszkodzenia może dotyczyć zatok powietrznych czaszki (przynosowych). Niedrożność przewodów łączących z jamą nosową uniemożliwia sprawne wyrównywanie ciśnień z atmosferycznym,co objawia się bólem o umiejscowieniu zależnym od lokalizacji zajętej zatoki (okolicy czołowej, potylicznej itp.). Problem B. dotyczy głównie lotników i nurków.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.