BARESTEZJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BARESTEZJA

czucie ucisku (szczególny rodzaj dotyku). Powstaje w obrębie skóry, przez drażnienie swoistych receptorów: ciałek blaszkowatych (Vatera-Paciniego) w tkance podskórnej (średnica około 2 mm, są więc widoczne gołym okiem) zbudowanych z cylindrycznych komór o podwójnej ścianie, wypełnionych białkowym płynem, stykających się bezpośrednio ze sobą i otaczających rozszczepione w gęstą siatkę zakończenie włókna nerwowego oraz ciałek buławkowatych (Colgiego-Mazzoniego) z warstwy podbrodawkowej skóry, zbudowanych z koncentrycznie ułożonej torebki obejmującej kłębkowato zakończone włókna nerwowe. Ciałka blaszkowate występują najliczniej na dłoni, znaleźć można je także w tkance łącznej niektórych narządów wewnętrznych, często w okolicy zespoleń tętniczo-żylnych. Poza czuciem ucisku biorą udział w czuciu położenia ciała (rejestracja zmian ciśnienia w otaczających naczyniach krwionośnych).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.