BANTIEGO ZESPÓŁ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BANTIEGO ZESPÓŁ

zastoinowe powiększenie śledziony. Jest wynikiem przewlekłego podwyższenia ciśnienia w żyle śledzionowej w wyniku jej zakrzepicy, marskości wątroby, zakrzepicy żyły wrotnej (nadciśnienie wrotne). Powiększona śledziona niszcząc nadmierne ilości płytek krwi przyczynia się do powstania skazy krwotocznej i tym samym nasilonej skłonności do krwawień. Leczenie jest zależne od przyczyny wywołującej.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.