BANKARTA USZKODZENIE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BANKARTA USZKODZENIE

jedno z dwóch najczęstszych uszkodzeń stawu ramiennego, wywołane zwichnięciem kości ramiennej. Najczęściej występuje u ludzi młodych, powstając w wyniku urazu o dużej sile. Głowa kości ramiennej przemieszczając się do przodu z panewki stawu ramiennego wyrywa nie tylko chrzestny obrąbek stawowy z niemalże całej przedniej części brzegu łopatki, ale także więzadła i torebkę stawową wraz z okostną przedniej części szyi łopatki. Uszkodzenia takie, niezależnie od prawidłowości dalszego leczenia często prowadzą do nawykowych zwichnięć stawu ramiennego.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.