BANCROFTA KRZYWA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BANCROFTA KRZYWA

krzywa dysocjacji oksyhemoglobiny; krzywa określająca zależność stopnia wysycenia tlenem hemoglobiny od ciśnienia cząstkowego tego gazu w osoczu. Charakterystyczny kształt tej krzywej w postaci litery S jest dla człowieka bardzo korzystny. Końcowy jej odcinek przebiega prawie poziomo i zaczyna opadać w dół dopiero wówczas, gdy ciśnienie parcjalne tlenu we krwi spada poniżej 70mmHg. Dlatego wahania ciśnienia parcjalnego tlenu od 70 do 100mmHg nie powodują spadku wysycenia hemoglobiny tlenem poniżej wartości prawidłowych. Przy spadku ciśnienia parcjalnego tlenu do 50m-mHg saturacja(wysycenie) krwi tlenem wynosi 85%, co odpowiada sytuacji ludzi znajdujących się na wysokości 4000m n.p.m. Od tego momentu krzywa saturacji opada ostro w dół i już nieznaczne obniżenie ciśnienia tle-nu powoduje wyraźne pogorszenie wysycenia hemoglobiny tlenem. Zmiana warunków metabolicznych zmienia
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.