BALSAMOWANIE ZWŁOK

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BALSAMOWANIE ZWŁOK

utrwalanie zwłok (zapobieganie lub opóźnianie ich rozkładu) przy użyciu środków chemicznych (np. płukanie naczyń krwionośnych 10% wodnym roztworem formaldehydu), które dezaktywują enzymy własne zwłok, a także drobnoustroje mogące przyczyniać się do ich rozkładu.

Zobacz również, zioła BALSAMOWANIE ZWŁOK:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.