BALON MACICZNY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BALON MACICZNY

metreurynter; gumowy balon specjalnie ukształtowany, używany dawniej do rozszerzania kanału szyjki macicy. Stosowany był do prowokowania porodu; po wprowadzeniu do kanału szyjki napełniano go gazem i obciążano. Był również używany do tamowania krwotoków w przypadku łożyska przodującego.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.