BALLERA-GEROLDA ZESPÓŁ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BALLERA-GEROLDA ZESPÓŁ

dziedziczna, rzadka choroba układu kostnego, charakteryzująca się przedwczesnym zarastaniem szwów czaszki (małogłowie) oraz brakiem i niedorozwojem kości promieniowych, nadgarstka, śródręcza i palców.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.