BALIZM

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BALIZM

zespół objawów ruchowych wynikający z uszkodzenia jednego z jąder podkorowych mózgu. Objawia się nieprzerwanymi, gwałtownymi ruchami mimowolnymi obejmującymi kończyny i twarz (grymasy). Najczęściej występuje jednostronnie jako hemibalizm.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.