BALISTOKARDIOGRAFIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BALISTOKARDIOGRAFIA

metoda badania czynności mechanicznej serca, która jest następnie obrazowana w postaci balistokardiogramu. Opiera się na zjawisku odrzutu wywołanego wypchnięciem krwi z komór serca podczas ich skurczu. Siła odrzutu jest w pewnym stopniu zależna od objętości wyrzutowej serca i jest rejestrowana u człowieka leżącego nieruchomo na specjalnej wadze będącej częścią balistokardiografu. Obecnie niemalże zaniechano jej stosowania, gdyż została wyparta przez nowocześniejsze i bardziej dokładne techniki badania.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.