BALINTA ZESPÓŁ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BALINTA ZESPÓŁ

bezład okoruchowy z niezdolnością do zależnej od woli fiksacji wzroku, szczególnie na obiektach znajdujących się w obwodowej części pola widzenia. Powstaje w wyniku obustronnego uszkodzenia okolicy skroniowo-potylicznej kory mózgu i dróg kojarzeniowych czołowo-potylicznych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.