BAKTERYJNE PRZETRWALNIKI

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BAKTERYJNE PRZETRWALNIKI

twory wytwarzane przez niektóre gatunki bakterii, silnie odwodnione, a przez to oporne na działanie szkodliwych czynników środowiska, których w dogodnych warunkach (np. nawodnienie po okresie braku wody) wyrastają wegetatywne komórki. Jedna komórka wytwarza jeden przetrwalnik.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.