BAKTERYJNA POŻYWKA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BAKTERYJNA POŻYWKA

pożywka bakteriologiczna, podłoże bakteriologiczne; związki i preparaty używane do hodowli bakterii głównie chorobotwórczych i wykorzystywanych w przemyśle. Rozróżnia się pożywki stałe i płynne, a ponadto syntetyczne, wybiórczo namnażające i wzbogacone.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.