BAKTERYJNA CZERWONKA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BAKTERYJNA CZERWONKA

ostre zakażenie przewodu pokarmowego wywołane przez pałeczki Schigella. Bakterie tej grupy są szeroko rozpowszechnione, a źródłem zakażenia są najczęściej wydaliny ozdrowieńców i chorych (choroba braku higieny). Choroba szerzy się bezpośrednio (np. przez brudne ręce), a także pośrednio, głównie przez zakażoną żywność, przedmioty i wodę. Znaczącym roznosicielem infekcji są muchy. Ogniska epidemii wybuchają zwykle na terenach gęsto zaludnionych, pozbawionych urządzeń sanitarnych. Możliwe jest bezobjawowe nosicielstwo zarazków. Choroba nie pozostawia długotrwałej odporności, możliwe jest więc ponowne zachorowanie w stosunkowo krótkim czasie. Dorośli chorują łagodniej niż dzieci. Schigella mają zdolność wnikania do ściany jelita (końcowy odcinek jelita cienkiego i jelito grube). Wywołują obrzęk, nadmierne wydzielanie śluzu, przekrwienie i często krwawiące owrzodzenia. Często rozpoczyna się wodnistą biegunką, czego przyczyną jest enterotoksyna bakteryjna, zwiększająca przepuszczalność ściany jelita dla wody. Okres od zakażenia do wystąpienia objawów (wylęgania) trwa od 1 do 4 dni. U małych dzieci początek jest nagły, z gorączką, drażliwością lub sennością, brakiem apetytu, wymiotami, biegunką, bólem brzucha, wzdęciem i bolesnymi parciami na stolec, w którym pojawiają się krew, ropa i śluz. Ilość wypróżnień dochodzi do 20 na dobę, co prowadzi do ciężkiego (często śmiertelnego) odwodnienia. Zgon następuje często w pierwszych 12 godzinach choroby. U dorosłych przebieg C. jest z reguły łagodniejszy. Częste są napady kurczowych bólów brzucha z koniecznością natychmiastowej defekacji. Po oddaniu stolca bóle na jakiś czas ustępują, ale napady nawracają i są coraz silniejsze. Pojawia się wodnista biegunka z domieszką śluzu, ropy i krwi. W łagodnych postaciach objawy ustępują samoistnie w ciągu 4-8 dni, a w cięższych trwają 3-6 tygodni. C. przebiegająca gwałtownie, z ryżowo-wodnistą biegunką i wymiotami prowadzącymi do gwałtownego odwodnienia, zdarza się rzadko. Zdarzają się też postacie bez biegunkowe, z majaczeniami, drgawkami i śpiączką. Są one z reguły śmiertelne w ciągu 12 godzin. Bakterie wykryć można w kale, a rzadko we krwi lub moczu. W leczeniu największą rolę odgrywa odpowiednie nawodnienie chorego uzupełnieniem niedoborów elektrolitów krwi. W cięższych postaciach i u dzieci stosuje się Bactrim lub antybiotyki z grupy chinolonów. Ulgę przynoszą ciepłe okłady na brzuch.

Zobacz również, zioła BAKTERYJNA CZERWONKA:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.