BAKTERIOTROPINY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BAKTERIOTROPINY

opsoniny; składowe C3b dopełniacza, które pomocne są w procesie niszczenia drobnoustrojów w trakcie fagocytozy. Ich działanie nasila się w obecności składników surowicy. Reakcja ta odgrywa duże znaczenie w niszczeniu bakterii otoczkowych, szczególnie w początkowej fazie reakcji odpornościowej. Upośledzenie tych mechanizmów może wpływać na częstość zakażeń.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.