BAKTERIOMOCZ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BAKTERIOMOCZ

bakteriuria; obecność bakterii (zakażenie) w moczu. Może być bezobjawowy(często u kobiet) lub być jednym z objawów w zakażeniach różnych odcinków dróg moczowych. B. może współistnieć lub nie z ropomoczem. W warunkach prawidłowych mocz jest jałowy (pozbawiony bakterii). Bakterie dostają się do moczu zazwyczaj drogą wstępującą, przez cewkę moczową. Do próbki moczu mogą dostawać się bakterie z zewnątrz, podczas jego oddawania, ale wówczas ich liczba nie przekracza zwykle 104/ml (bakteriuria nieznamienna). Gdy liczba bakterii w moczu oddanym w sposób prawidłowy (do jałowego pojemnika, ze środkowego strumienia) przekracza powyższe normy świadczy to, że źródło bakterii znajduje się w pęcherzu moczowym, górnych drogach moczowych lub nerkach (bakteriuria znamienna). B. bez-objawowy należy leczyć u kobiet ciężarnych i osób z zaburzeniami oddawania moczu.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.