BAKTERIOLOGIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BAKTERIOLOGIA

nauka o bakteriach, ich budowie i właściwościach. Rozróżnia się kilka podspecjalności: bakteriologię ogólną zajmującą się budową, rozwojem i fizjologią bakterii; bakteriologię lekarską zajmującą się bakteriami chorobotwórczymi, naturalną florą bakteryjną człowieka (np. saprofity skóry, bakterie symbiotyczne przewodu pokarmowego), a także bakteriami wykorzystywanymi w farmakologii do wytwarzania różnego rodzaju leków. Zajmuje się także procesami odpornościowymi wywoływanymi przez bakterie. Jest dziedziną mikrobiologii lekarskiej; bakteriologię sanitarną badającą sposoby szerzenia się i zapobiegania szerzeniu się bakterii chorobotwórczych i innych mających duże znaczenie dla warunków higienicznych życia człowieka. Początki bakteriologii wiążą się z nazwiskami: Pasteura, Kocha, Ehrlicha i w Polsce: Prażmowskiego, Weigla, Bujwida.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.