BAKTERIOFAG

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BAKTERIOFAG

fag, wirus bakteryjny; wirus niszczący bakterie, namnażające się dzięki wykorzystaniu bakteryjnych białek enzymatycznych. Bakteriofagi występują w każdym środowisku, w olbrzymich ilościach. Zbudowane są z białkowej otoczki (kapsyd) oraz rdzenia składającego się z DNA lub RNA; zawierają tylko białka niezbędne do inwazji na drobnoustroje oraz materiał genetyczny umożliwiający podłączenie się do DNA bakterii, co może wykorzystać do własnego rozmnażania jej układ reprodukcyjny albo pozostać w uśpieniu, blokując jednak produkcję substancji szkodliwych dla ludzi. W stosunku do bakterii są swoiste, tzn. atakują ściśle określony ich szczep. Stosowane są do niszczenia niektórych bakterii chorobotwórczych (np. leczenie czerwonki bakteryjnej) oraz w celach diagnostycznych do dokładnego określania szczepów bakteryjnych (np. stafilofagi do typowania odmian gronkowców), głównie w czasie epidemii. B. mają zdolność do przenoszenia cech dziedzicznych z jednego szczepu bakteryjnego na drugi. Bywają też szkodliwe np. w rolnictwie niszcząc korzystne dla roślin bakterie glebowe (bakterie brodawkowe roślin motylkowych są niszczone przez specyficzne fagi, co odbija się ujemnie na wzroście roślin, obniżając plony z powodu głodu azotowego zmęczenie gleby wymagające okresowych zmian uprawianych gatunków roślin - płodozmian). Na przeszkodzie szerszego zastosowania fagów w terapii ciężkich zakażeń, stoi konieczność wyhodowania bakterii od chorego w celu doboru odpowiedniego bakteriofaga. W przypadku infekcji spowodowanej przez różne szczepy bakteryjne zastosowanie B. jest praktycznie nie możliwe, trudno też podawać B. człowiekowi, gdyż są one nieodporne na działanie soku żołądkowego i są dodatkowo niszczone przez nasz układ odpornościowy. Rozwiązaniem problemu może być genetyczna modyfikacja tych organizmów tak, aby nie były rozpoznawane jako obce przez ludzki przez B. (enzymy niszczące ścianę komórki bakteryjnej). Do pierwszego, opisanego w literaturze zastosowania bakteriofagów w walce z bakteriami doszło w 1921 r. zlikwidowano wówczas gronkowcowe zakażenie skóry.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.