BAKTERIOCYNOWRAŻLIWOŚĆ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BAKTERIOCYNOWRAŻLIWOŚĆ

określenie i opis wrażliwości danego szczepu bakterii na działanie znanych bakteriocyn. Badanie to ułatwia ustalenie źródła pochodzenia i jednorodności badanych szczepów bakteryjnych np. podczas epidemii.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.