BAKTERIEMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BAKTERIEMIA

obecność bakterii we krwi; przejściowa, bakteriemia o niewielkim natężeniu jest najczęściej bezobjawowa (bakterie nie namnażają się i nie wydzielają toksyn we krwi) i dotyczy osób z prawidłową odpowiedzią immunologiczną. B. może wywoływać objawy uogólnionego zakażenia (dreszcze, gorączka septyczna, bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka) prowadząc do zagrażającej życiu posocznicy (sepsa) u osób z zaburzeniami odporności. B. może też być przyczyną zakażeń miejscowych, np. krwiopochodne zapalenie kości, zakażenie rany operacyjnej. Do krwi bakterie dostają się z ognisk przewlekłego zakażenia, np. zapalenia migdałków podniebiennych, ropni około zębowych lub ze sprzętu medycznego długotrwale znajdującego się w ciele człowieka (wenflony w żyłach, cewniki w pęcherzu moczowym).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.