BAKTERIE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BAKTERIE

mikroskopijne, jednokomórkowe organizmy żyjące pojedynczo lub (najczęściej) w koloniach. Komórka bakteryjna różni się budową (brak jądra komórkowego, brak mitochondrium) oraz mechanizmami prze-mian metabolicznych od komórek organizmów wyższych. Ogromna liczba gatunków bakterii zasiedlając wszystkie ziemskie środowiska ma podstawowe znaczenie dla rozwoju i utrzymania życia na Ziemi, wiele jednak gatunków powoduje choroby u ludzi, zwierząt i roślin stanowiąc duże zagrożenie populacyjne i ekonomiczne
Zobacz również, zioła BAKTERIE:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.