BAFFESA ZABIEG

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BAFFESA ZABIEG

przeszczepienie żył płucnych do prawego przedsionka, a żył głównych do lewego przedsionka. Stosuje się go do korekcji wady wrodzonej układu naczyniowego - w całkowitym przełożeniu naczyń (gdy aorta odchodzi z prawej komory serca, a tętnica płucna z lewej). Dominującym objawem schorzenia jest sinica. Noworodki z tą wadą, nie leczone umierają w pierwszych tygodniach życia.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.