BADANIE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BADANIE

czynności mające na celu ustalenie stanu, w jakim znajduje się poddany mu obiekt. Badanie medyczne - zbiór czynności, którym poddany jest pacjent jako całość (badanie lekarskie, kliniczne), pewne jego narządy lub ich grupy (badanie specjalistyczne), a także fragmenty jego ciała, płyny ustrojowe lub wydaliny (badania dodatkowe, uzupełniające). Badania mają na celu ustalenie rozpoznania choroby, stadium jej rozwoju, a także umożliwiają podjęcie odpowiedniej terapii, dostosowanej do choroby, jej etapu i potrzeb pacjenta
Zobacz również, zioła BADANIE:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.