BACTEC

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BACTEC

zestaw diagnostyczny, służący do wykrywania obecności bakterii w płynach ustrojowych, które w warunkach prawidłowych są jałowe. Wykrywa obecność dwutlenku węgla znakowanego węglem radioaktywnym, wytwarzanego przez bakterie z substratów pokarmowych dodanych do podłoża wzrostowego, np. glukoza znakowana radioaktywnym atomem węgla.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.