Antygeny

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


Antygeny

substancje chemiczne wywołujące reakcję układu obronnego naszego ciała. Wnikające do ciała szkodliwe organizmy, np. wirusy i bakterie, mają na swej powierzchni antygeny. Układ obronny ciała rozpoznaje owe antygeny i uznaje za elementy obce. W odpowiedzi organizm produkuje substancje chemiczne zwane przeciwciałami. Wiążą się one z obcymi organizmami i unieszkodliwiają je.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.