Alkoholizm

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


Alkoholizm

uzależnienie od alkoholu polegające m.in. na utracie kontroli nad piciem, przeżywaniu objawów głodu alkoholowego, skoncentrowaniu myśli na piciu alkoholu i używaniu go w sposób przekraczający kulturowe wzorce przyjęte w środowisku pijącego oraz utracie zdolności reagowania na sankcje społeczne.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.