AZOTNIAK

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AZOTNIAK

(CaCN,), cyjanamid wapniowy; składnik nawozów azotowych, stosowany też w przemyśle do hartowania stali i syntez chemicznych. Na tkanki żywe działa żrąco, po połknięciu jest trujący, a jego toksyczność wzrasta 30-krotnie przy obecności w organizmie alkoholu (prawdopodobnie wynika to z blokowania enzymu dehydrogenazy aldehydowej).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.