AZOTEMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AZOTEMIA

azocica; podwyższenie we krwi poziomu związków azotu (amoniak, mocznik). Występuje w przypadku upośledzenia eliminacji związków azotu z organizmu w niewydolności nerek lub w wyniku ich zwiększonej produkcji (głównie z rozpadu białek np. w cukrzycy, faza kataboliczna ciężkich stanów septycznych).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.