AZOT

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AZOT

(N, nltrogenium); pierwiastek chemiczny z grupy 15 układu okresowego(azotowce). Występuje obficie w atmosferze ziemskiej (78% objętościowo). Azot jest składnikiem wszystkich organizmów żywych (białka, kwasy nukleinowe). W organizmie człowieka znajduje się ok. 2 kg związanego chemicznie azotu. Po śmierci organizmu azot podlega obiegowi (cyklowi azotowemu) na drodze naturalnych przemian prowadzących do amoniaku (redukcja) lub azotanów (utlenianie, głównie z udziałem bakterii nitryfikacyjnych), a także w procesie denitryfikacji prowadzonym przez bakterie denitryfikacyjne wraca do atmosfery w postaci niezwiązanej. A. skroplony w temperaturze ok. 77°K(-196 °C) stosowany jest jako czynnik chłodzący m.in. w medycynie.

Zobacz również, zioła AZOT:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.