AZOOSPERMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AZOOSPERMIA

brak plemników przy obecności komórek plemnikotwórczych w nasieniu. Przyczyną mogą być choroby lub substancje hamujące rozwój jąder i uszkadzające nabłonek plemnikotwórczy. Mogą to być czynniki chemiczne: alkohol, środki nasenne i uspokajające, barwniki anilinowe, leki przeciw-nowotworowe, podwyższona temperaturafu palaczy w kotłowniach, hutników), uraz jąder lub zaburzenia w ich ukrwieniu (np. po operacji żylaków powrózka nasiennego lub przepukliny pachwinowej), zapalenie jąder w przebiegu świnki, rzeżączki, malarii, gruźlicy, grypy, brucelozy, zaburzenia hormonalne (zespół Cushinga, choroba Addisona, niedoczynność tarczycy, zespół Klinefeltera), a także rzadko czynniki immunologiczne (zespół Schimdta) czy żylaki powrózka nasiennego.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.