AUTOTRANSFUZJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AUTOTRANSFUZJA

1) przechodzenie płynu tkankowego z tkanek do naczyń żylnych włosowatychna skutek znacznego obniżenia ciśnienia filtracyjnego i przewagi ciśnienia onkotycznego krwi w naczyniu; 2) zabieg polegający na pobraniu od dawcy krwi, przechowaniu jej w odpowiednich warunkach, a następnie przetoczeniu jej właścicielowi. Autotransfuzja znajduje zastosowanie u chorych przygotowywanych do operacji. Celem zabiegu jest przede wszystkim hemodylucja (rozcieńczenie krwi) do wartości hematokrytu około 30, co ułatwi przepływ krwi w łożysku naczyniowym podczas operacji. A. pozwala na całkowite uniknięcie odczynów poprzetoczeniowych i immunizacji krwią oraz w 100% zapobiega zakażeniu chorobami przenoszonymi z krwią (głównie wirusowe zapalenie wątroby i AIDS); 3) przepływ krwi z narządów mniej ważnych (np. skóra, mięśnie kończyn), do ważniejszych (np. mózg, serce, płuca) w wyniku ich uniesienia lub uciśniecią z zewnątrz (np. spodnie pneumatyczne). Stosowane w stanach nagłej znacznej utraty krwi (wstrząs krwotoczny) do czasu zatrzymania krwawienia i przetoczenia krwi.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.