AUTOSUGESTIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AUTOSUGESTIA

zjawisko przekonywania samego siebie, bez pełnej kontroli świadomości (np. o ciężkiej chorobie, o odrażającym wyglądzie). Prowadzi do nabrania przekonań, co do własnej osoby mających niepełne lub nie mających w ogóle odzwierciedlenia w rzeczywistości. A. jest częstym objawem niektórych zaburzeń psychicznych i osobowościowych (np. u histeryków). Bywa tez wykorzystywana w terapii zaburzeń psychicznych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.