AUTOSOMY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AUTOSOMY

wszystkie chromosomy organizmów rozdzielno płciowvch z wyjątkiem chromosomów płci (X,Y). U ludzi 22 pary autosomów są homologiczne, ponieważ oba chromosomy danej pary mają zazwyczaj taką samą wielkość, kształt oraz zawierają identyczne loci (locus) genowe.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.