AUTOREGULACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AUTOREGULACJA

jest zjawiskiem miejscowym, polegającym na zdolności danej struktury czynnościowej do utrzymania stałych parametrów funkcjonalnych w zmieniających się warunkach otoczenia. Autoregulacja żołądkowa (antralna) - wpływ kwasu solnego na uwalnianie gastryny z komórek G. Wiąże się z udziałem somatostatyny uwalnianych z komórek D w hamowaniu parakrynnym komórek G. Po zakwaszeniu błony śluzowej części odźwiernikowej żołądka (pH 4,0) uwalnianie gastryny ulega zahamowaniu, a całkowicie ustaje przy pH 1,0. Autoregulacja miogenna stanowi właściwość mięśni naczyń, nie zależy od ich unerwienia czy działania hormonów, choć podlega ich wpływom. Dotyczy głów-nie: nerek, naczyń wieńcowych, mózgowych, skórnych, mięśni szkieletowych i trzew i wyjaśnia zjawisko utrzymywania stałego przepływu krwi w tych narządach pomimo zmian w ciśnieniu krwi. Wzrost ciśnienia powoduje wzrost napięcia mięśni naczyń i skurczu tętniczek, co utrzymuje przepływ krwi w łożysku naczyniowym na stałym poziomie. Autoregulacja przepływu krwi najsilniej jest wyrażona w nerkach i mózgu. Przy ciśnieniu w tętnicy nerkowej poniżej 90 mmHg. Tętniczka do-prowadzająca jest maksymalnie rozszerzona, czego wynikiem jest zwiększenie przepływu krwi proporcjonalne do wzrostu ciśnienia. Przy ciśnieniu przekraczającym 90 mmHg następuje zwężenie tętniczki doprowadzającej i zwiększenie oporu naczyniowego, wskutek czego nerkowy przepływ krwi nie ulega zmianie. Jednakże przy ciśnieniu przekraczającym 180 mmHg tętniczka jest maksymalnie obkurczona i dalszy wzrost ciśnienia krwi skutkuje ponownym zwiększeniem przepływu. W mózgu autoregulacja przepływu ma zapobiec wzrostowi ciśnienia śródczaszkowego (uszkadza ośrodkowy układ nerwowy). W wyniku nadmiernego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi (np. duży wysiłek fizyczny, nadciśnienie tętnicze) następuje obkurczenie naczyń mózgowych, a tym samym utrzymanie stałego ciśnienia wewnątrz czaszkowego i odwrotnie w przypadku spadku ciśnienia (np. nagła zmiana pozycji na pionową, krwawienie lub odwodnienie).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.