AUTOPLASTYKA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AUTOPLASTYKA

1) uzupełnienie ubytku tkankowego własnymi tkankami chorego (np. przeszczep mięśnia brzuchatego łydki w miejsce ubytku tkanek miękkich podudzia powstałych w wyniku urazu - autoprzeszczep; 2) zapadnięcie się jednej strony klatki piersiowej w wyniku znacznego zmniejszenia objętości płuca po tej stronie (najczęściej po chirurgicznym usunięciu płata lub całego płuca np. w raku płuc). Wczesne pokrycie ubytku tkanek miękkich pokrywających kości jest warunkiem koniecznym dla wygojenia się złamania otwartego. Autoplastyka z użyciem wartościowych biologicznie dobrze ukrwionych tkanek zwiększa powodzenie zabiegu.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.