AUTOMATYZM SERCA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AUTOMATYZM SERCA

generowanie impulsów stanu czynnego w samym sercu, w ośrodkach układu bodźcowo-przewodzącego. Na pobudzenie serce reaguje jednym pełnym skurczem. Nawet serce wyjęte z klatki piersiowej potrafi kurczyć się samoistnie przez pewien okres (co np. wykorzystywane było przez azteckich szamanów dla celów wróżbiarskich).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.